galeria







aktualności

"Modrzewie siwieją na rudo" - nowa książka



...więcej

 

W Pałacu Prezydenckim



...więcej

 



...więcej

 

"Historia Jazzu 100 wykładów" - drugie wydanie



...więcej

 

"Profesura".



...więcej

 

Zasłużony dla Kultury Polskiej
z rąk ministra B. Zdrojewskiego.



...więcej

 

Bass Fest 2014 - Bańska Bystrzyca



...więcej

 

Literki 2014

...więcej

 

muzyka

"Bassville 2" - maj 2013.



...więcej