publications

  1. Książka "Historia Jazzu - 100 wykładów" – wyd. Infomax/Dobre Wydawnictwo Katowice 2009
  2. Podręcznik "Kontrabas Jazzowy" - wyd. Akademia Muzyczna Wrocław 2013
  3. Tomik wierszy "W niepogodę" - wyd. Biblioteka Śląska 2005
  4. Tomik wierszy "Zjesienniony" - 2010
  5. Tomik "Mulatyzm" - 2013
"Historia Jazzu-100 wykładów".

Monumentalna, obejmująca niemal 500 stron pozycja kierowana jest do uczących się na różnych uczelniach o jazzowym profilu, a także kursantów letnich warsztatów i uczniów muzycznych szkół średnich Może być przydatna również dla studentów innych kierunków, takich jak Kulturoznawstwo, Historia kultury oraz jazz fanów.
Książka ta jest owocem pasji autora i wielu lat jego pracy. Opiera się na niemal stu amerykańskich książkach, oraz wizytach w Nowym Orleanie i innych historycznych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Bazuje też na bogatej płytotece obejmującej niemal 1000 pozycji i ponad 25-letnim doświadczeniu scenicznym autora, jako kompozytora kontrabasisty, sidemana i lidera zespołów/projektów.
Została napisana przy wsparciu stypendium twórczego przyznanego w 2008 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Ujazdowskiego, który był obecny na jednym z wykładów autora.

"Pisarz...niekwestionowany autorytet.... wnikliwie nakreśla wszelkie aspekty warunkujące zaistnienie form muzycznych stanowiących źródła jazzu. ... Szczegółowo i z pasją kreśli sylwetki artystów kreujących style jazzu. Język jest bardzo emocjonalny, (...) zawiera osobiste przemyślenia. To czyni z obszernej pozycji o niemal encyklopedycznej zawartości lekturę niezwykle interesującą i autentycznie pochłaniającą"

Piotr Kałużny-Jazz Forum 12/2009

(...)Książka dowodzi iż o jazzie można pisać tak jak się powinno tę muzyką grać- z techniczną maestrią i uczuciami"

Adam Domagała, Gazeta Wyborcza 16 marca 2010.

Dzięki tej pozycji Jacek (Niedziela) Meira otrzymał Specjalną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego. (2011)
Nominowany został przez Łódzkie Stowarzyszenie Melomani do nagrody Jazzowe Oscary w kategorii Dziennikarz/Publicysta Roku 2009.

Celem książki - jest przedstawienie 100-letniego rozwoju muzyki jazzowej, od momentu jej powstania pod koniec XIX wieku. Autor w kilkunastu rozdziałach zamieszcza obszerne analizy i przedstawia cechy stylów w poszczególnych dekadach XX wieku- Ragtime, Blues, New Orleans, Chicago, Swing, Be-bop, Cool/West Coast, Hard Bop, Free Jazz, Fusion.
Zaprezentowane zostały także sylwetki muzyków uosabiających poszczególne style, jednakże nie w leksykonowym/encyklopedycznym ujęciu, a raczej na tle cech ich gry, kompozycji, w kontekście składów najważniejszych zespołów i dokonanych nagrań.
Obok celów dydaktycznych - "wyposażających" czytelnika w szeroki zakres wiedzy na temat muzyki jazzowej, nie mniej ważne dla autora były cele podnoszące umiejętności interpretacji i transferu posiadanych wiadomości, oraz stosowanie ich w praktyce (gra na instrumentach/śpiew -w przypadku młodych adeptów, słuchanie jazzu, w przypadku fanów), a także wychowawcze- kształtujące postawy wobec pewnych zjawisk zachodzących w historii ogólnej.
Ewolucja muzyki jazzowej pokazana jest w otoczce wydarzeń społecznych, kulturowych i religijnych XIX i XX wieku. Zaznaczony został wpływ wielu różnorodnych elementów, takich jak np. technologia -radio, ewolucja technik nagraniowych, płyta 78 obrotowa, płyta winylowa LP, techniki wielośladowe, elektryfikacja instrumentów.
W książce przedstawiona jest także ewolucja poszczególnych instrumentów i ich ról w zespołach jazzowych, na przestrzeni 100 letniego rozwoju tej muzyki.
Czytelnik zapozna się z ponad 100 biografiami czołowych jazzmanów, które zobrazują ich drogę na jazzowy parnas. Całość dopełniają mapki, przykłady nutowe i autorskie wykresy unaoczniające chronologiczny rozwój stylów w poszczególnych dekadach. Dołączone Kalendarium pozwoli łatwiej objąć historię jazzu w zakresie dat. Książka zawiera także obszerną-obejmującą kilkaset tytułów- dyskografię, na której czytelnik będzie mógł oprzeć swe dociekania i poszukiwania.

Do nabycia:
www.grupainfomax.com/Dobrewydawnictwo
i w dobrych księgarniach.
Cena ok. 63 zł (twarda okładka), 53 zł (okładka miękka).

w górę


"Kontrabas jazzowy"- wyd. Akademia Muzyczna, Wrocław 2013.

Książka kierowana do adeptów gry na tym instrumencie -uczniów i studentów szkół muzycznych oraz amatorów/samouków. Może być także przydatna w procesie kształcenia gitarzystów basowych, a nawet puzonistów czy tubistów- z uwagi na uniwersalność omawianych zagadnień, oraz (częściową) notację w kluczu basowym.
Poruszane tu kwestie wykraczają poza zagadnienia czysto techniczne (intonacja, biegłość, zmiany pozycji, rejestry, dwudźwięki, palcówki itd.) i dotyczą także harmonii, skal, improwizacji, basowego akompaniamentu i repertuaru.
Bogaty zestaw autorskich przykładów, etiud, ćwiczeń, kompozycji i transkrypcji przekracza liczbę 300.

Do nabycia:
www.amuz.wroc.pl
Cena 45 zł.


w górę

news

W Pałacu Prezydenckim...read more

 ...read more

 

"Historia Jazzu 100 wykładów" - drugie wydanie...read more

 

"Profesura"....read more

 

Zasłużony dla Kultury Polskiej
z rąk ministra B. Zdrojewskiego....read more

 

Bass Fest 2014 - Bańska Bystrzyca...read more

 

Literki 2014

...read more

 

music

"Bassville 2" - May 2013....read more